Τα χρώματα:


Για να μάθετε τα χρώματα στα Αγγλικά και να κάνετε εξάσκηση, επιλέξτε ένα απο τα ακόλουθα: